Funkcjonalność systemu

Podstawowa funkcjonalność SWD-ST-PR obejmuje:

 • Dostęp do systemu poprzez logowanie użytkownika – weryfikacja loginu i hasła dostępu, zarządzanie polityką haseł,
 • Kartę zlecenia wyjazdu wraz z możliwością identyfikacji numeru osoby zgłaszającej oraz odsłuchu nagranej rozmowy telefonicznej. Współpraca z lokalizacją osoby dzwoniącej PLI-CBD,
 • Dysponowanie do działań zespołów ratownictwa medycznego,
 • Wydruk karty zlecenia wyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego (zgodny z NFZ)
 • Prowadzenie ewidencji pacjentów i historii wyjazdów.
 • Rejestrowanie działań podejmowanych przez zespół ratownictwa medycznego – ewidencja czasów operacyjnych oraz statusów związanych z działaniami ZRM
 • Prowadzenie rejestru zgłoszeń, zdarzeń, księga odmów.
 • Obsługa podziału rejonu na części, rozdzielenie funkcji dyspozytora przyjmującego i obsługującego ZRM
 • Współdziałanie z urządzeniami technicznymi, tj. centrala telefoniczna, rejestrator rozmów, terminale statusów, system powiadamiania ZRM poprzez Pagery, wyświetlacze alarmowe DWA, wiadomości SMS, tablet ratowniczy
 • Moduł mapowy obejmujący mapę całej Polski,
 • Wizualizację pozycji ZRM, lokalizacja adresu zdarzenia, wskazywanie najbliższego zespołu od miejsca zdarzenia
 • Prowadzenie analiz i statystyk w module Zestawienia–ST – przeglądanie archiwum zdarzeń, moduł wyszukiwania błędów w danych, eksport do RapStat, inne.

Komentowanie jest wyłączone