Moduły dodatkowe

Tablet Ratowniczy – karta pacjenta szybko, łatwo i wygodnie

tablet-ratowniczy

Tablet Ratowniczy SWD-ST-PR

Wprowadzenie do systemu obsługi tabletów jako narzędzia wspomagania działań ratowniczych pozwoliło na szybsze i dokładniejsze zbieranie informacji do Karty Medycznych Czynności Ratunkowych. Teraz informacja o danych pacjenta, podjętych działaniach, czy szczegółach przekazania do SOR dostępne są dla dyspozytora niemal natychmiast. Lekarz wypełniający kartę na tablecie ma szybki i łatwy dostęp do historii pacjenta. Tablet ratowniczy to także terminal statusów, który można śledzić na mapie systemu. Nad bezpieczeństwem danych czuwa szyfrowana transmisja oraz inteligentne mechanizmy kontroli dostępu do urządzenia.

Wymagania:
Zakup abonamentu GPRS u dowolnego operatora GSM. Tablet z systemem Android 4.1+.

Licencja

Udzielana na czas nieoznaczony – ilość zależna od ilości używanych tabletów.


 Wizualizacja pozycji zespołów LPR

lpr-hems.mapaModuł integracji z systemem lokalizacji śmigłowców LPR umożliwia dyspozytorowi PRM jeszcze lepsze i trafniejsze podejmowanie decyzji o użyciu zespołu LPR. Dyspozytor ma zarówno podgląd na aktualną pozycję oczekiwanego zespołu LPR, jak również widzi jego aktualny status. System pozwala także na wyliczenie przybliżonego czasu przelotu do  miejsca zdarzenia.

Wymagania:
Dostęp do serwerów LPR HEMS – zgodnie z warunkami jakie określa LPR

Licencja

Udzielana na czas nieoznaczony – bez limitu stanowisk i użytkowników.


 

Lokalizacja osoby dzwoniącej na numery alarmowe – SWD-ST-PLI-CBD

pli-cbdModuł SWD-ST-PR-PLICBD umożliwia pozyskiwanie informacji o danych i lokalizacji osoby dzwoniącej na numery alarmowe. Platforma PLI CBD, jej funkcjonalność oraz zakres informacyjny przygotowany i udostępniony jest przez został przez UKE.

Moduł w ramach systemu SWD-ST umożliwia:

 1. Automatyczne i ręczne odpytywanie serwerów PLICBD o dane osoby dzwoniącej – odpowiedź zawiera 2 paczki informacyjne: a) dane osoby dzwoniącej b) przybliżoną lokalizację osoby z telefonem komórkowym
 2. Prezentację w systemie SWD-ST odebranych danych osoby dzwoniącej (Imię nazwisko/Nazwa firmy lub instytucji, adres)
 3. Prezentację na mapie cyfrowej odebranej lokalizacji – punkt oraz okrąg o promieniu wskazanym przez operatora + czas ostatniej lokalizacji.
 4. Lokalne buforowanie informacji o zapytaniach do PLI CBD celem zmniejszenia niepotrzebnego ruchu na łączach.

Wymagania:
Dostęp do serwerów PLI CBD – zgodnie z warunkami jakie określa UKE (sieć OST112 lub łącze IPSec via CISCO)

Licencja

Udzielana na czas nieoznaczony – bez limitu stanowisk i użytkowników.


Obsługa wiadomości tekstowych SMS MultiInfo – SWD-ST-PR-SMS

swd-st-pr-smsPodstawowe funkcje:

 • współpraca z platformą internetową MultiInfo Plus GSM
 • obsługa kluczy szyfrujących połączenie z operatorem GSM
 • możliwość wysyłania SMS na dowolny numer,
 • tworzenie osób kontaktowych i grup w menu książka telefoniczna,
 • możliwość specjalnego oznaczenia dla grupy – alarmowanie SMS,
 • możliwość tworzenia specjalnych grup alarmowania powiązanych z danym zespołem wyjazdowym,
 • możliwość tworzenia specjalnych grup alarmowania powiązanych z funkcją w Zespole wyjazdowym,
 • tworzenie smsów w postaci interaktywnych szablonów – treść automatycznie pobierana z Rejestru wyjazdów danego zdarzenia,
 • dyskretne powiadomienia dla dyspozytora o przesłanej wiadomości SMS i jej statusie doręczenia,
 • 2 stopniowy system potwierdzania dostarczenia – 1-raport doręczenia operatora GSM, 2-zwrotny SMS
 • blokada przed wysyłaniem SMS na numery specjalne  oraz krótkie (konkursy, chaty),
 • możliwość odbierania smsów z dowolnego numeru, identyfikacja nadawcy,
 • wgląd w historię wszystkich operacji, analiza historii, wyszukiwarka po czasie, nadawcy, odbiorcy, treści SMS

Wymagania:
Wykupiona usługa MultiInfo SMS u operatora sieci PlusGSM

Licencja

Udzielana na czas nieoznaczony – bez limitu stanowisk i użytkowników.


Serwer punktów adresowych dla potrzeb dysponowania ZRM – SWD-ST-PR-SPA

spa_4Moduł SWD-ST-PR-SPA umożliwia pozyskiwanie precyzyjnej informacji o współrzędnych lokalizacji adresu osoby zgłaszającej do WSPR.

Zastosowanie SWD-ST-PR-SPA umożliwia:

 • wskazywanie na mapie SWD-ST-PR lokalizacji adresu z dokładnością do budynku (zgodnie z dokładnością bazy danych)
 • wskazywanie na mapie pobliskich budynków lub ulic jeśli pytany adres nie istnieje, ale istnieje podobny (brak wskazanego numeru, ale są numery mniejsze/większe lub brak numeracji budynków na ulicy, wskazać na mapie całą ulicę)
 • przekazywanie informacji o współrzędnych adresu do terminali w pojazdach celem nawigacji do miejsca zdarzenia
 • zwiększenie precyzji mechanizmu podpowiadania najbliższego zespołu ZRM
 • oznaczanie w Karcie Zdarzenia poziomu precyzji odszukanej lokalizacji (lokalizacja pewna(pytany adres został odnaleziony), lokalizacja przybliżona(brak numeru lub ulicy- wskazanie środka ulicy, pobliskiego numeru), brak lokalizacji(nie ma wskazanej ulicy lub miasta/wsi w bazie danych)
 • współpraca z modułem PLI-CBD – automatyczne wskazywanie adresu osoby dzwoniącej(zgodnie z pozycją GSM)

Wymagania:

Pozyskanie z lokalnego Urzędu Miasta/ Marszałkowskiego danych lokalizacji punktów adresowych dla swojego terenu/rejonu działania ( dane zgodne z standardem EMUiA )

Licencjonowanie:

Licencja – udzielana na czas nieoznaczony – bez limitu stanowisk i użytkowników.


Moduł kontroli procesu dysponowania ZRM

Mkontrola1oduł składa się z trzech mechanizmów:
Monitor obsługi regionu operacyjnego wyświetla informację, przez którego dyspozytora obsługiwany jest dany region. Ostrzega także jeśli dyspozytor przyjmujący próbuje utworzyć zdarzenie w regionie aktualnie nieobsługiwanym.
Monitor obsługi zdarzenia alarmuje gdy przekroczony  zostanie zdefiniowany czas obsługi zdarzenia lub do zdarzenia nie zostanie zadysponowany żaden ZRM.
Monitor wyjazdu do zdarzenia alarmuje jeśli zadysponowany ZRM nie wyjechał do zdarzenia w zdefiniowanym czasie.

Licencjonowanie:

Licencja – udzielana na czas nieoznaczony – bez limitu stanowisk i użytkowników.

Komentowanie jest wyłączone