Nowości w systemie

Najnowsza wersja systemu SWD-ST-PR posiada nowe funkcje i moduły:

 • Zupełnie nowy, odmieniony moduł mapy
 • Moduł wskazania danych oraz lokalizacji osoby dzwoniącej na numery alarmowe – SWD-ST-PLI-CBD
 • Moduł bazy danych punktów adresowych umożliwiający precyzyjne dysponowanie ZRM – SWD-ST-PR-SPA
 • Wyszukiwanie najbliższych zespołów z uwzględnieniem odległości po drogach
 • Wyświetlanie ostrzeżeń dla miejscowości o tych samych nazwach
 • Tworzenie i zarządzanie Księgą odmów
 • Tworzenie i zarządzanie Księgą zgonów
 • Nowoczesny moduł kontroli procesu dysponowania ZRM wyświetla alarmy o przekroczeniu czasu dyspozycji, wyjazdu, obsługi zdarzenia
 • Dzienniki dostępu do danych osobowych
 • Moduł zapisywania aktywności dyspozytora
 • Szybkie i pewne powiadamianie zespołów przez wiadomości SMS
 • Wizualizacja pozycji i statusu zespołów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego HEMS
 • Tablety ratownicze – elektroniczna karta pacjenta – szybko i wygodnie i zawsze tam gdzie ZRM

Komentowanie jest wyłączone